Kezdőlap | Kapcsolat | Nyomtatás
Bemutatkozás Önkormányzat Ügyintéző Fotógaléria
Önkormányzat
Elérhetőségek
Tisztségviselők
Ügyintézők
Ügyfélfogadás
Községi Könyvtár
Rólunk írták
Patca Belterületi Vízrendezése« Vissza

A Kedvezményezett neve: Patca Község Önkormányzata

A projekt címe: Patca Belterületi Vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 19.493.509.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Az építési munkák befejezése: 2018. december 31.

A Projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. 04.30.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15.SO1-2016-00018

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Előzmények:
Patca Község Önkormányzata (7477 Patca, Fő u. 9.) a települést érő rendszeres elöntések miatt rendezni kívánja a település útárkait.
A településnek két élő belterületi vízfolyása van, a Patcai vízfolyás és mellékárka. A belterületi útárkoknak ezek a befogadói. A belterületi útárkok rendezetlenek, rendezett csapadékvíz elvezetésre nem alkalmasak. Fentiek miatt az Önkormányzat a vízrendezést meg kívánja valósítani a szükséges útárkok felújításával és a szükséges rácsos átereszek létesítésével.

A vízgyűjtő és csapadékvíz elvezetők ismertetése:

Patca mintegy 60 fős település Somogy megyében, a Patcai vízfolyás völgyében helyezkedik el, a vízfolyás bal oldali fél völgyében. A vízfolyásba csatlakozik a település É-i oldalán a Patcai mellékág. Ez a két vízfolyás a település meglevő útárkainak befogadója. A Patcai vízfolyás és mellékárka a 20%-os előfordulási valószínűségű csapadékok kiöntésmentes vezetésére képes. A jó karba helyezni tervezett útárkok a 4 éves gyakoriságú vízhozamok kiöntésmentes vezetésére tervezettek a Patcai mellékárok kiépíteni kívánt gyakorisága 3%.

A vízelvezetők közül a V1 jelű felújítandó, vízelvezető, más néven Patcai mellékárok, a Fő u. É -i befogadója. Mértékadó, 33 éves gyakoriságú vízhozama: 4.050 l/s. Az árok a település É-i domboldalairól lefolyó csapadékvizeket szállítja. Befogadója a Patcai vízfolyás 0+852 szelvénye a bal parton.
V1-1 jelű árok felújítandó árok a település É-K-i részén, a Fő utca D-i oldalán. Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 19 l/s. Befogadója a V1 jelű árok 0+126 szelvénye a jobb parton.
V1-2 jelű felújítandó útárok a település Fő utcájának É-i felújítandó útárka. Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 278 l/s. Befogadója a V1 jelű vízelvezető 0+140 szelvénye a jobb parton.
V1-2-1 jelű felújítandó árok a Fő u. É-i részéhez csatlakozó 21 hrsz.-ú út É-i útárka. Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 90 l/s. Befogadója a V-1-2 jelű útárok a 0+204 szelvényben a bal parton. A települést ebből az irányból támadja koncentráltan a csapadékvizek lefolyása, ezért ennek megakadályozására két db rácsos áteresz épül a lefolyások megszakítására.
V2 jelű felújítandó árok a Fő utca D-i befogadója (43 hrsz.) Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 80 l/s. Befogadója a Patcai vízfolyás 1+132 szelvénye a bal parton.
V2-1 jelű felújítandó árok a Fő utca D-i útárka. Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 20 l/s. Befogadója a V2 jelű árok 0+068 végszelvénye a jobb parton.
V1-1 jelű felújítandó árok: Hossza 388 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélesség 40 cm. Föld medrű árok. A 0+000 – 0+046 szelvények között 40x40x10 cm-es áttört falú mederlap burkolat, egy lap magasan.
- V1-2 jelű felújítandó árok: Hossza 630 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélessége 40 cm. Földmedrű árok. A 0+630-0+788 szelvények között meglevő mederlap burkolattal ellátott tisztítandó árok 158 m hosszban. A 0+000 – 0+046 szelvények között 40x40x10 cm-es áttört falú mederlap burkolat, egy lap magasan.
- V1-2-1 jelű felújítandó vízelvezető árok: Hossza 56 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélesség 40 cm. Föld medrű árok. Építendő rácsos áteresz 2 db 60 cm széles 6 m hosszban.
- V2 jelű felújítandó árok: Hossza 68 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélessége 60 cm. Földmedrű árok. A 0+000 – 0+068 szelvények között 40x40x10 cm-es áttört falú mederlap burkolat, két lap magasan.
- V2-1 jelű felújítandó árok: Hossza 312 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélessége 40 cm. Földmedrű árok.

Felújítandó árokhossz összesen 1.594 m földmedrű árok.
Tisztítandó 158 m mederlap burkolatú árok.
40x40x10-es áttört falú mederlap burkolat, 1 lap magasságban 92 m.
40x40x10-es áttört falú mederlap burkolat, 2 lap magasságban 68 m.

Megvalósítás:
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre a helyi beszerzési eljárás szabályai szerint kért ajánlatot a képviselő-testület, így került kiválasztásra a projekt előkészítő tanulmány megírására és a kivitelezés műszaki dokumentációjának elkészítésére Eperi József e.v. tervező, műszaki ellenőrnek Zimbru Andrea építőmérnök, a nyilvánosság és marketing feladatra a Zselici Kreátor Kft. A projekt menedzsere a közös önkormányzati hivatalban dolgozó Dr. Horváth-Lukics Tibor lett. A kivitelezésre 3 alkalmas vállalkozástól kért ajánlatot a testület, a z eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot a Kaposvölgyi Vízitársulat adta, így a vállalkozói szerződést az önkormányzat ezzel a céggel kötötte meg. A szerződés egy alkalommal került módosításra, így a befejezési határidő 2018. december 31-ére módosult.
A kivitelezés a település életében csak kis mértékben okozott kellemetlenséget, a napi forgalmat az úton folyó munkák ugyan lassították, de az eredmény a település lakosságát ezekért kárpótolta.
A kivitelezés és a műszaki átadás határidőben megtörtént, a nyilvánosság biztosítása és a szemléletformáló akciók megvalósultak.

Elért eredmények:
A faluba betörő csapadékvíz biztonságos mederbe juttatásához elkészült a 21 helyrajzi számú úton a rácsos áteresz, amely megfelelő méretével tartamosan gondoskodik a 26 helyrajzi számú út árkába történő bevezetésről. Ez az árok a lakóházak oldalán mederlap burkolatot kapott, így a biztonságos lejtés és a könnyebb tisztíthatóság hosszútávon is biztosítható, ugyanígy stabilizálásra került a 43 helyrajzi számú árok medre is, amely az összegyűjtött víz elszállítását biztosítja a vízfolyásig. A Patcai vízfolyásba csatlakozó levezető árkok csatlakozása mindkét helyszínen kiépítésre került.
A megvalósult fejlesztés természetesen csak akkor láthatja el a feladatát hosszú ideig, ha a folyamatos karbantartásról a település gondoskodik. A szemléletformáló tájékoztatóknak a célja, hogy együttműködést alakítson ki a lakosság és az önkormányzat között ennek érdekében, így létrejött egy olyan jelzőrendszer, amely alapján időben közbe lehet lépni és a karbantartási munkákkal meg lehet előzni a feliszapolódást, az átereszek eldugulását, vagy a levezető árkok eltömődését.
A projekt sikerét igazolja, hogy az építési munkák befejezése, azaz 2018. december 31-e óta az ingatlanokban anyagi kár nem keletkezett, megszűnt az iszapelöntés miatti balesetveszély és nem volt szükség olyan helyreállítási beavatkozásra, amelyet az önkormányzat költségvetése ne biztosított volna, heves esőzések csapadékvize biztonsággal jut a befogadó vízfolyásba

Patcán már nem a víz az úr!

Dokumentumok

1 átnézetes (PDF)
2 részletes (PDF)
3 mintakereszt (PDF)
4 hossz szelvények (PDF)
5 befogadóba való becsatakozás (PDF)
6 műszaki leírás (PDF)
7 Vállakozási szerződés Kivitelező (PDF)
8 Vállalkozói szerződés módosítás (PDF)

KépekBurkolt árok csatlakozása 27-hez TérképtérBurkolt árok 26-os délkeleti TérképtérBurkolt árok 26-os északkeleti TérképtérBurkolt 43-as árok becsatlakozás 60-hoz TérképtérBurkolt árok 43-as TérképtérBurkolt árok táblával TérképtérFelújított árok Fő utca 1 TérképtérFelújított árok Fő utca 2 TérképtérFelújított árok Fő utca 3 TérképtérMederlapos árok TérképtérÚj rácsos áteresz 1 Térképtér


Copyright © 2009
Integranet Kft.