Patca Belterületi Vízrendezése

A Kedvezményezett neve: Patca Község Önkormányzata

A projekt címe: Patca Belterületi Vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 19.493.509.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Előzmények:
Patca Község Önkormányzata (7477 Patca, Fő u. 9.) a települést érő rendszeres elöntések miatt rendezni kívánja a település útárkait.
A településnek két élő belterületi vízfolyása van, a Patcai vízfolyás és mellékárka. A belterületi útárkoknak ezek a befogadói. A belterületi útárkok rendezetlenek, rendezett csapadékvíz elvezetésre nem alkalmasak. Fentiek miatt az Önkormányzat a vízrendezést meg kívánja valósítani a szükséges útárkok felújításával és a szükséges rácsos átereszek létesítésével.

A vízgyűjtő és csapadékvíz elvezetők ismertetése:

Patca mintegy 60 fős település Somogy megyében, Kaposvárhoz közel. A lakosság zöme mezőgazdaságból él, település önkormányzatának bevétele kevés, fejlesztésekre kevés pénz jut. A település a Patcai vízfolyás völgyében helyezkedik el, a vízfolyás bal oldali fél völgyében. A vízfolyásba csatlakozik a település É-i oldalán a Patcai mellékág. Ez a két vízfolyás a település meglevő útárkainak befogadója. A Patcai vízfolyás és mellékárka a 20%-os előfordulási valószínűségű csapadékok kiöntésmentes vezetésére képes. A jó karba helyezni tervezett útárkok a 4 éves gyakoriságú vízhozamok kiöntésmentes vezetésére tervezettek a Patcai mellékárok kiépíteni kívánt gyakorisága 3%.

A vízelvezetők közül a V1 jelű felújítandó, vízelvezető, más néven Patcai mellékárok, a Fő u. É -i befogadója. Mértékadó, 33 éves gyakoriságú vízhozama: 4.050 l/s. Az árok a település É-i domboldalairól lefolyó csapadékvizeket szállítja. Befogadója a Patcai vízfolyás 0+852 szelvénye a bal parton.
V1-1 jelű árok felújítandó árok a település É-K-i részén, a Fő utca D-i oldalán. Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 19 l/s. Befogadója a V1 jelű árok 0+126 szelvénye a jobb parton.
V1-2 jelű felújítandó útárok a település Fő utcájának É-i felújítandó útárka. Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 278 l/s. Befogadója a V1 jelű vízelvezető 0+140 szelvénye a jobb parton.
V1-2-1 jelű felújítandó árok a Fő u. É-i részéhez csatlakozó 21 hrsz.-ú út É-i útárka. Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 90 l/s. Befogadója a V-1-2 jelű útárok a 0+204 szelvényben a bal parton. A települést ebből az irányból támadja koncentráltan a csapadékvizek lefolyása, ezért ennek megakadályozására két db rácsos áteresz épül a lefolyások megszakítására.
V2 jelű felújítandó árok a Fő utca D-i befogadója (43 hrsz.) Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 80 l/s. Befogadója a Patcai vízfolyás 1+132 szelvénye a bal parton.
V2-1 jelű felújítandó árok a Fő utca D-i útárka. Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama 20 l/s. Befogadója a V2 jelű árok 0+068 végszelvénye a jobb parton.
V1-1 jelű felújítandó árok: Hossza 388 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélesség 40 cm. Föld medrű árok. A 0+000 – 0+046 szelvények között 40x40x10 cm-es áttört falú mederlap burkolat, egy lap magasan.
- V1-2 jelű felújítandó árok: Hossza 630 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélessége 40 cm. Földmedrű árok. A 0+630-0+788 szelvények között meglevő mederlap burkolattal ellátott tisztítandó árok 158 m hosszban. A 0+000 – 0+046 szelvények között 40x40x10 cm-es áttört falú mederlap burkolat, egy lap magasan.
- V1-2-1 jelű felújítandó vízelvezető árok: Hossza 56 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélesség 40 cm. Föld medrű árok. Építendő rácsos áteresz 2 db 60 cm széles 6 m hosszban.
- V2 jelű felújítandó árok: Hossza 68 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélessége 60 cm. Földmedrű árok. A 0+000 – 0+068 szelvények között 40x40x10 cm-es áttört falú mederlap burkolat, két lap magasan.
- V2-1 jelű felújítandó árok: Hossza 312 m, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélessége 40 cm. Földmedrű árok.

Felújítandó árokhossz összesen 1.594 m földmedrű árok.
Tisztítandó 158 m mederlap burkolatú árok.
40x40x10-es áttört falú mederlap burkolat, 1 lap magasságban 92 m.
40x40x10-es áttört falú mederlap burkolat, 2 lap magasságban 68 m.

A Projekt fizikai befejezésének határideje: 2018. december 31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15.SO1-2016-00018

Dokumentumok

1 átnézetes (PDF)
2 részletes (PDF)
3 mintakereszt (PDF)
4 hossz szelvények (PDF)
5 befogadóba való becsatakozás (PDF)
6 műszaki leírás (PDF)

www.patca.hu